Par mums
 
 
Aktualitātes
 
 
Valde
 
 
Biedri
 
 
Dokumenti
 
 
Saites
 
 
Arhīvs
 
 
Kā iestāties ICOM Latvijas nacionālajā komitejā?
Biedra naudas apjoms un samaksas termiņš.

 
Personām un institūcijām, kuras vēlas kļūt par ICOM Latvijas Nacionālās komitejas biedru, ir jāaizpilda ICOM mājaslapā atrodamā pieteikuma forma:

     http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Membership/Form_ind_2015_ENG.pdf

     http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Membership/Form_inst_2015_ENG.pdf
    
Lasīt vairāk:
 

 
Starptautiskā Muzeju diena-2018 un Eiropas Muzeju nakts-2018
 
Kopš 1977. gada muzeji visā pasaulē ik gadu 18.maijā atzīmē Starptautisko Muzeju dienu.

Četrpadsmito reizi Latvijas muzeji 19.maijā piedalīsies Eiropas akcijā Muzeju nakts.


Lasīt vairāk:
 

 
2018. gada 11. janvārī Latvijas Kara muzejā notika ICOM LNK biedru kopsapulce.
 
Kopsapulces darba kārtība:

     1. Valdes priekšsēdētāja ziņojums par biedrības darbu 2017. gadā un pārskata ziņojuma apstiprināšana.
     2. Revidenta ziņojums un 2017. gada finanšu pārskata apstiprināšana.
     3. Statūtu grozījumu apstiprināšana.
     4. Revidenta ievēlēšana 2018. gadam.
     5. 2018. gada darbības programma:
          a) Memoriālo muzeju apakškomitejas aktivitātes 2017. gadā un plāni 2018. gadam.
          b) Piekrastes muzeju apvienības aktivitātes 2017. gadā un plāni 2018. gadam.
     6. Biedrības 2017. gada pārskats – individuāli ziņojumi. 
2017. gada rudenī divdesmit Starptautiskās muzeju padomes Latvijas nacionālās komitejas biedri apmeklēja Polijas galvaspilsētas Varšavas muzejus.
 
Lasīt vairāk:
 
LNK ICOM biedri Varšavā.
 
Fotogrāfe Ināra Rumbina
 

 
CAMOC gadskārtējā konferencē “Pilsētu muzeji un apstrīdētās urbānās vēstures”
 
Inga Sarma, Jūrmalas pilsētas muzeja vēsturniece piedalījās CAMOC gadskārtējā konferencē “Pilsētu muzeji un apstrīdētās urbānās vēstures”, kas notika Mehiko, Meksikā no 30. oktobra līdz 1. novembrim un pārstāvēja Latviju ar referātu “Izstāstīt neizstāstāmo. Jūrmalas pieredze”.ziņojumi.
 
Lasīt vairāk:
 
CAMOC Mehiko grupa.
 
Fotogrāfe Jessica Wood
 

 
 
„Baltijas jūras piekrastes iedzīvotāju kultūras mantojums
  Latvijas muzejos”

 
   Starptautiskās muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja (ICOM LNK) sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas muzeju šī gada 27.oktobrī organizēja semināru „Baltijas jūras piekrastes iedzīvotāju kultūras mantojums Latvijas muzejos”.

Lasīt vairāk:     Semināra programma:
 
 
  

 
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Minskas muzejiem.
 

2016. gadā no 21.-23. septembra biedrība ICOM LNK ar Jankas Kupalas Literatūras muzeja direktora vietnieces Natālijas Stribuļskas palīdzību īstenoja pieredzes apmaiņas braucienu uz Minskas muzejiem.

Lasīt vairāk:

 
 

  


 
“Apdraudēto Latvijas arheoloģisko senlietu katalogs”.
 

   Katalogs ir tapis projekta „Apdraudēto Latvijas arheoloģisko senlietu identifikācija un elektroniskā kataloga veidošana” ietvaros. Tā primārais mērķis ir sniegt palīdzību to Latvijas arheoloģisko senlietu identifikācijā, kuras biežāk tiek nelikumīgi iegūtas, nelikumīgi realizētas un izvestas ārpus Latvijas.

  Katalogs veidots kā ilustrēts palīglīdzeklis Latvijas un ārvalstu kultūras priekšmetu apriti kontrolējošām iestādēm, arheoloģiskā mantojuma saglabāšanā ieinteresētajām pusēm, kultūras priekšmetu tirgotājiem, kolekcionāriem, muzejiem un citām kultūras jomas organizācijām, augstskolām un skolām, vēstures interesentiem u.c. iesaistītām personām. Tas veidots, lai palīdzētu cilvēkiem bez priekšzināšanām identificēt senlietas, kuras iegūtas nelikumīgos rakumos valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos (visbiežāk senkapos) vai arī mantraču atklātās un atbildīgajām institūcijām apzināti neuzrādītās senvietās un sniedz informāciju kādi likumi tās aizsargā un kā tālāk rīkoties.

  Katalogs iepazīstina ar izplatītākajām un līdz ar to arī apdraudētākajām senlietu grupām, kuras biežāk tiek nelegāli iegūtas, realizētas un izvestas ārpus Latvijas, nevis kā visa hronoloģiski plašā Latvijas arheoloģisko senlietu materiāla atspoguļojums. Kataloga attēlos redzamās senlietas nav zagtas vai kā citādi nelegāli iegūtas, – tie ir artefakti, kas glabājas LNVM krājumā un izmantoti katalogā tikai informatīvā nolūkā.

  Kataloga izstrādē piedalījās Latvijas Kultūras akadēmijas, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvji. Konsultatīvo atbalstu sniedza Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, VAS „Latvijas Pasts”, VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” pārstāvji.

  Kataloga autori ir Latvijas Kultūras akadēmijas pieaicinātais pētnieks, projekta vadītājs Andris Kairišs, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma glabātāja Alise Šulte, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas darbinieki – Arheoloģijas un vēstures daļas vadītāja Sandra Zirne, Arheoloģijas un vēstures daļas speciāliste Egita Lūsēna un eksperts, Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra vadošais pētnieks profesors Juris Tālivaldis Urtāns.

  Projekts īstenots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Kultūras akadēmijas finansiālu atbalstu.

  Aicinām ikvienu dot ieguldījumu Latvijas vēstures liecību saglabāšanā un par senlietu atradumiem paziņot VKPAI, savukārt par gadījumiem, ka tiek postītas senvietas, informēt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības Inspekciju vai Valsts policiju.

  Katalogs pieejams latviešu, angļu un krievu valodās.