Par mums
 
 
Aktualitātes
 
 
Valde
 
 
Biedri
 
 
Dokumenti
 
 
Saites
 
 
Arhīvs
 
 
Atskats uz ikgadējo ICOM ICME konferenci Tartu, Igaunijā
 
Šoruden, no 9. līdz 12. oktobrim, jaunajā Igaunijas Nacionālajā muzejā, Tartu, notika Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) Starptautiskās etnogrāfijas muzeju un kolekciju komitejas (ICME) ikgadējā konference. Pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda un ICOM Latvija atbalstam, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja vēsturniecei Austrai Ziļickai bija iespēja piedalīties šajā konferencē un dalīties ar savu pieredzi par pētniecību un tās komunikāciju brīvdabas muzejā. Šī gada konferences tēma “Re-imagining the Museum in the Global Contemporary” latviski, šķiet, vislabāk tulkojama aprakstoši – konferences dalībnieki bija aicināti no jauna iztēloties, kas (un kāds) ir un varētu tapt muzejs, stāvot ar abām kājām globalizētajā un laikmetīgā modernajā pasaulē. Kalambūriskais, grūti tulkojamais konferences nosaukums sevī ietver gan pamatīgu pašanalīzi, gan vērtējošu skatu. Un patiesi varēja dzirdēt ne vien dažāda vieda pieredzes stāstus, risinot globālas un lokālas problēmas dažādos muzejos, bet arī patiesu paškritiku un nopietnas diskusijas.

    
Austra Ziļicka. Fotogrāfs Aivo Pölluäär.
 

 
Starptautiskās Muzeju padomes Vēsturisko ēku muzeju starptautiskā komitejas (ICOM DEMHIST) gadskārtējais seminārs

„Memorial Spaces in Museological Contexts”

 
Seminārs notiek no 2019. gada 2. līdz 4. maijam Gimaraišas hercoga pilī, Portugālē. Semināra darbs plānots trīs sesijās, un to dalībnieki mēģinās rast atbildes uz jautājumiem saistībā ar memoriālās telpas interpretāciju, piedāvājumu apmeklētājiem un jauninājumu ieviešanu memoriālajā telpā.

Papildus informācija un reģistrācija: icom.seminar2019@gmail.com

Semināra organizētāji aicina pieteikt ziņojumus līdz 2018. gada 30. decembrim.

    
Lasīt vairāk:
 

 
ICOM LNK brauciens uz Kijevas muzejiem.
 
No 27. – 30. septembrim Starptautiskās muzeju padomes Latvijas nacionālās komitejas biedru grupa 17 cilvēku sastāvā devās uz Ukrainu, lai apmeklētu Kijevas muzejus. Tā kā lielākā daļa braucēju savā pamatdarbā ir memoriālo jeb personību muzeju darbinieki, Kijevas muzeju programma tika veidota ar literāri muzikālu ievirzi.

    
Lasīt vairāk:
 
Fotogrāfijas autore – Anna Peršteina
 

 
ICOM ICLCM konference pirmoreiz Latvijā
 
No 3. līdz 7.augustam Rīgā un Jūrmalā notika starptautiska konference “Personība un laiks muzeja ekspozīcijā”, kuru rīkoja Starptautiskās Muzeju padomes Literatūras un Komponistu muzeju starptautiskā komiteja (ICOM ICLCM) sadarbībā ar Starptautiskās muzeju padomes Latvijas Nacionālo komiteju (ICOM LNK)..

    
Kaspara Zalāna fotogrāfija
Lasīt vairāk:
 

 
ICOM 84. Konsultatīvā padome un 33. Ģenerālā asambleja, 6. – 8. jūnijs, Parīze.
 
6. jūnijā notika gadskārtējās ICOM Nacionālo komiteju un ICOM Starptautisko komiteju tikšanās. Nacionālo komiteju sēdē tika sniegti pārskati par dažādām tēmām, piemēram, ICOM SEE (ICOM Reģionālā alianse – Dienvidaustrumeiropas muzeju alianse) priekšsēdētāja Goranka Horjan informēja par projektu STORAGE RE-ORG, kas organizēts sadarbībā ar ICOM Slovēnija un ICOM Horvātija. Projekts uzsākts, lai risinātu samilzušās kolekciju saglabāšanas un dokumentēšanas problēmas Zagrebas Etnogrāfiskajā muzejā.
    
Lasīt vairāk:
 

 
Gadskārtējā ICOM CAMOC konference Frankfurtē, Vācijā.
 
Pilsētas muzeju komitejas (CAMOC) konference šogad notika Frankfurtē pie Mainas no 4. līdz 5. jūnijam. Konferencē piedalījās 63 dalībnieki no 30 valstīm. Latvijas muzeji konferencē tika pārstāvēti ar Ingas Sarmas referātu “Jūrmalas pilsētas muzejs – šodienas uzdevumi un nākotnes izaicinājumi”.
    
Referē Jūrmalas pilsētas muzeja vēsturniece Inga Sarma.
    
Lasīt vairāk:
 

 
ICOM Latvijas Nacionālās komitejas balva par starptautisko sadarbību 2017. gadā
 
Šogad ICOM LNK valde izlēma pārkāpt nerakstīto likumu, ka ICOM LNK balva ir retrospektīvs iepriekšējā gada sasniegumu novērtējums, un piešķirt apbalvojumu par 2017. un arī 2018. gada labajiem un ļoti pamanāmajiem darbiem.
    
Lasīt vairāk:
 

 
Kā iestāties ICOM Latvijas nacionālajā komitejā?
Biedra naudas apjoms un samaksas termiņš.

 
Personām un institūcijām, kuras vēlas kļūt par ICOM Latvijas Nacionālās komitejas biedru, ir jāaizpilda ICOM mājaslapā atrodamā pieteikuma forma:

     http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Membership/Form_ind_2015_ENG.pdf

     http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Membership/Form_inst_2015_ENG.pdf
    
Lasīt vairāk:
 

 
Starptautiskā Muzeju diena-2018 un Eiropas Muzeju nakts-2018
 
Kopš 1977. gada muzeji visā pasaulē ik gadu 18.maijā atzīmē Starptautisko Muzeju dienu.

Četrpadsmito reizi Latvijas muzeji 19.maijā piedalīsies Eiropas akcijā Muzeju nakts.


Lasīt vairāk:
 

 
2018. gada 11. janvārī Latvijas Kara muzejā notika ICOM LNK biedru kopsapulce.
 
Kopsapulces darba kārtība:

     1. Valdes priekšsēdētāja ziņojums par biedrības darbu 2017. gadā un pārskata ziņojuma apstiprināšana.
     2. Revidenta ziņojums un 2017. gada finanšu pārskata apstiprināšana.
     3. Statūtu grozījumu apstiprināšana.
     4. Revidenta ievēlēšana 2018. gadam.
     5. 2018. gada darbības programma:
          a) Memoriālo muzeju apakškomitejas aktivitātes 2017. gadā un plāni 2018. gadam.
          b) Piekrastes muzeju apvienības aktivitātes 2017. gadā un plāni 2018. gadam.
     6. Biedrības 2017. gada pārskats – individuāli ziņojumi. 
“Apdraudēto Latvijas arheoloģisko senlietu katalogs”.
 

   Katalogs ir tapis projekta „Apdraudēto Latvijas arheoloģisko senlietu identifikācija un elektroniskā kataloga veidošana” ietvaros. Tā primārais mērķis ir sniegt palīdzību to Latvijas arheoloģisko senlietu identifikācijā, kuras biežāk tiek nelikumīgi iegūtas, nelikumīgi realizētas un izvestas ārpus Latvijas.

  Katalogs veidots kā ilustrēts palīglīdzeklis Latvijas un ārvalstu kultūras priekšmetu apriti kontrolējošām iestādēm, arheoloģiskā mantojuma saglabāšanā ieinteresētajām pusēm, kultūras priekšmetu tirgotājiem, kolekcionāriem, muzejiem un citām kultūras jomas organizācijām, augstskolām un skolām, vēstures interesentiem u.c. iesaistītām personām. Tas veidots, lai palīdzētu cilvēkiem bez priekšzināšanām identificēt senlietas, kuras iegūtas nelikumīgos rakumos valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos (visbiežāk senkapos) vai arī mantraču atklātās un atbildīgajām institūcijām apzināti neuzrādītās senvietās un sniedz informāciju kādi likumi tās aizsargā un kā tālāk rīkoties.

  Katalogs iepazīstina ar izplatītākajām un līdz ar to arī apdraudētākajām senlietu grupām, kuras biežāk tiek nelegāli iegūtas, realizētas un izvestas ārpus Latvijas, nevis kā visa hronoloģiski plašā Latvijas arheoloģisko senlietu materiāla atspoguļojums. Kataloga attēlos redzamās senlietas nav zagtas vai kā citādi nelegāli iegūtas, – tie ir artefakti, kas glabājas LNVM krājumā un izmantoti katalogā tikai informatīvā nolūkā.

  Kataloga izstrādē piedalījās Latvijas Kultūras akadēmijas, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvji. Konsultatīvo atbalstu sniedza Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, VAS „Latvijas Pasts”, VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” pārstāvji.

  Kataloga autori ir Latvijas Kultūras akadēmijas pieaicinātais pētnieks, projekta vadītājs Andris Kairišs, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma glabātāja Alise Šulte, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas darbinieki – Arheoloģijas un vēstures daļas vadītāja Sandra Zirne, Arheoloģijas un vēstures daļas speciāliste Egita Lūsēna un eksperts, Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra vadošais pētnieks profesors Juris Tālivaldis Urtāns.

  Projekts īstenots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Kultūras akadēmijas finansiālu atbalstu.

  Aicinām ikvienu dot ieguldījumu Latvijas vēstures liecību saglabāšanā un par senlietu atradumiem paziņot VKPAI, savukārt par gadījumiem, ka tiek postītas senvietas, informēt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības Inspekciju vai Valsts policiju.

  Katalogs pieejams latviešu, angļu un krievu valodās.