Par mums
 
 
Aktualitātes
 
 
Valde
   
 
Pievienojaties mums
 
 
Dokumenti
 
 
Saites
 
 
Arhīvs
 
 
 
 
   Muzeja definīcija. 2016.gada tulkojums
   
 
  „Muzejs ir pastāvīga, sabiedrībai un tās attīstībai kalpojoša, publiski pieejama bezpeļņas institūcija, kas vāc, saglabā, pēta, popularizē un eksponē cilvēces un vides materiālo un nemateriālo mantojumu ar mērķi izglītot, pētīt un sniegt baudījumu.” (ICOM Statūti, 2007)
   
   
   ICOM Starptautiskās muzeju personāla tālākizglītības komitejas (ICTOP) dokuments „Muzeja profesijas - Eiropas sistēma”. Izmantojams, plānojot pilnvērtīgu muzeja funkciju īstenošanu.
 
 
   Starptautiskās muzeju padomes Latvijas Nacionālās komitejas Statūti
   
   
   ICOM profesionālās ētikas kodekss
   
   
   Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālās komitejas
   Gada balvas NOLIKUMS