Par mums
 
 
Aktualitātes
 
 
Valde
   
 
Pievienojaties mums
 
 
Dokumenti
 
 
Saites
 
 
Arhīvs
 
 
 
Starptautiskā Muzeju padome

Starptautiskā Muzeju padome (ICOM – International Council of Museums), kas dibināta 1946. gadā, ir pasaules muzeju darbiniekus vienojoša nevalstiska bezpeļņas organizācija, kura darbojas sabiedrības labā, rūpējoties par kultūras un dabas mantojuma izpēti, saglabāšanu un popularizēšanu.
ICOM nosaka muzeju darbības profesionālos un ētiskos standartus, izstrādā nepieciešamās rekomendācijas un vadlīnijas, lai sekmētu muzeju praktisko darbību, veicinātu izpratni sabiedrībā par kultūras mantojuma nozīmi.
ICOM Ētikas kodekss nosaka muzeju un to darbinieku profesionālās darbības minimālos standartus. Tas ir saistošs katram muzeja darbiniekam un starptautiskajai muzeju darbinieku saimei kopumā.

Starptautiskās komitejas

ICOM darbojas 32 starptautiskās komitejas, kuras apvieno ICOM biedrus ar līdzīgām profesionālām interesēm.
Iestājoties ICOM, individuālais vai institucionālais biedrs tiek aicināts pievienoties kādai no viņu interesējošām komitejām un aktīvi tajā līdzdarboties. Sīkāka informācija atrodama ICOM mājas lapā.

Starptautiskās muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja

ICOM Latvijas Nacionālā komiteja ir brīvprātīga, nevalstiska, sabiedriska organizācija, kas apvieno Latvijas muzejus un muzeju darbiniekus, ņemot vērā katra profesionālās intereses.
ICOM Latvijas Nacionālā komiteja dibināta 1993. gadā. Līdz 2007. gada novembrim darbojās kā Latvijas Muzeju biedrības struktūrvienība. 2007. gada 14. novembrī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta kā biedrība „Starptautiskās muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja”.

Biedrības mērķi ir:

- Sekmēt Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) mērķu realizēšanu Latvijā;
- Pārstāvēt savu biedru intereses ICOM, risinot Latvijas Nacionālajai komitejai aktuālus profesionālos jautājumus.

ICOM Latvijas Nacionālā komiteja izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem.
 
 

Starptautiskās muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja
Smilšu iela 20, LV-1868
Reģ,.Nr. 40008121073
SEB Unibanka, LV50UNLA0050012043956